Historia Opola

Zajęcia prowadzone na ekspozycjach stałych MŚO oraz w sali audiowizualnej. Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

 • Życie człowieka na Opolszczyźnie w najdawniejszych czasach – epoka kamienia
  Jak mieszkali i żyli ludzie epoki kamienia, brązu i żelaza?
 • Początki Opola – gród wczesnośredniowieczny na Ostrówku
 • Opole prawobrzeżne – od lokacji po XVIII wiek
 • Rozwój Opola w XIX i pocz. XX wieku
 • Opolskie judaica, historia Żydów i żydowskich nekropolii
 • Skarby średniowiecznego miasta – lekcja teoretyczno warsztatowa (wyrób biżuterii w oparciu o średniowieczne wzory)
 • Zamek Piastowski w Opolu – historia
 • Rzemiosła i rzemieślnicy w dawnym Opolu
 • Moja Wieża Piastowska – lekcja teoretyczno-warsztatowa (lepienie z gliny)
 • W obrębie murów miejskich
 • Rozplanowanie i wygląd średniowiecznego miasta na przykładzie Opola
 • Modna opolanka na przełomie XIX i XX wieku
 • Sylwetki znanych opolan

Chcesz wziąć udział w lekcji muzealnej?

Kontakt z Działem Edukacji Muzealnej

Telefon: 77 44 31 761
E-mail: edukacja@muzeum.opole.pl

Adres kontaktowy:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole