Lekcje w kamienicy czynszowej

Tematy lekcji muzealnych dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów:

  • Kamienica czynszowa z przełomu XIX/XX wieku
    życie opolskich mieszczan na przełomie wieków. Lekcja prowadzona na wystawie stałej, trwa ok. 45 min. Jednorazowo może w niej uczestniczyć maks. 20 osób.
  • Jak wyglądało dzieciństwo naszych przodków na przełomie XIX i XX wieku?
    życie dzieci z przełomu wieków – zabawki. Lekcja prowadzona w sali audiowizualnej z wykorzystaniem wnętrza kamienicy czynszowej, trwa ok. 45 min. Jednorazowo może w niej uczestniczyć maks. 20 osób.
  • Wielokulturowość Śląska Opolskiego
    - życie codzienne opolan na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie wnętrz w kamienicy czynszowej

Chcesz wziąć udział w lekcji muzealnej?

Kontakt z Działem Edukacji Muzealnej

Telefon: 77 44 31 761
E-mail: edukacja@muzeum.opole.pl

Adres kontaktowy:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole