Dział sztuki

Dział Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego wyodrębniono w strukturze muzealnej w latach 50.XX w. Od tej pory niemal od podstaw tworzono w opolskim muzeum zbiory sztuki, liczące obecnie ponad dwa i pół tysiąca pozycji inwentarzowych. W zasobach tych znajdują się dzieła sztuki od średniowiecza do współczesności.

Z najstarszych zabytków wymienić warto przykłady śląskiej sztuki gotyckiej ze słynną Madonną z Sadowa. W Dziale Sztuki znajduje się także zbiór rzemiosła artystycznego, m.in. ceramika z manufaktur i fabryk śląskich, w której to kolekcji odrębne miejsce zajmuje kolekcja porcelany tułowickie ? dar Antoniego Bilońskiego. Posiadamy również sporą ilość nowożytnych mebli.

W Galerii Malarstwa Polskiego XIX/XX w. – znajdujemy dzieła o tematyce historyczno-batalistycznej, rodzajowej, liczne pejzaże i portrety najwybitniejszych twórców z tego okresu, m.in. Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Pankiewicza, Jana Stanisławskiego, Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Konrada Krzyżanowskiego, a z nowszych – Jacka Sempolińskiego, Jacka Sienickiego czy Rajmunda Ziemskiego. Odrębny zbiór stanowi kolekcja prac Jana Cybisa, licząca ponad 80 obrazów olejnych oraz ponad 800 akwareli i rysunków kolekcja. To największa w Polsce muzealna kolekcja prac tego urodzonego na Opolszczyźnie, wybitnego polskiego kolorysty.

Dział Sztuki dokumentuje także twórczość plastyczną Opolszczyzny po 1945 roku. Obok kolekcji dzieł współczesnych twórców działających na Śląsku Opolskim, powstaje obecnie archiwum dokumentujące działalność opolskiego środowiska plastycznego.

W ramach Działu Sztuki funkcjonuje przy ul. Ozimskiej 10 Galeria Muzeum Śląska Opolskiego ze stała wystawą ?Jan Cybis – malarstwo? oraz wystawami czasowym, przygotowywanymi w trzech cyklach: ?W kregu Cybisa?, ?Laureaci nagrody im. Cybisa? i ?Sztuka polska XX wieku?

Pracownicy działu:

Joanna Filipczyk ? kustosz, kierownik Działu Sztuki
Marta Podstawa-Boulkroune ? adiunkt

e-mail: sztuka@muzeum.opole.pl
tel. 77 44 31 762