Ceny biletów

Siedziba główna

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego ? Mały Rynek 7 + nowy gmach
(wejście od ul. Muzealnej)
bilet normalny
- 5,00 zł
bilet ulgowy
- 3,00 zł
bilet rodzinny
- 10,00 zł (1 bilet rodzinny obowiązuje maksymalnie do 5 osób)

Oprowadzanie po nowym gmachu i starym budynku:
- 30,00 zł od grupy
Oprowadzanie po wystawie czasowej:
- 15,00 zł od grupy
Oprowadzanie w języku obcym:
- 50,00 zł od grupy
Liczebność grup ? minimalnie 10 osób w grupie, maksymalnie 30 osób.

Kamienica Czynszowa

Kamienica Czynszowa

bilet normalny
- 5,00 zł
bilet ulgowy
- 3,00 zł
bilet rodzinny
- 10,00 zł (1 bilet rodzinny obowiązuje maksymalnie do 5 osób)

Oprowadzanie po kamienicy czynszowej:
- 15,00 zł od grupy
Oprowadzanie w języku obcym:
- 50,00 zł od grupy

Liczebność grup ? minimalnie 10 osób w grupie, maksymalnie 25 osób.

Galeria Cybisa

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego
(ul. Ozimska 10)

bilet normalny
- 3,00 zł
bilet ulgowy
- 1,00 zł
bilet rodzinny
- 5,00 zł (1 bilet rodzinny obowiązuje maksymalnie do 5 osób)

Muzeum Czynu Powstańczego

Oddział Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum Czynu Powstańczego
w Górze Św. Anny

Jednodniowy bilet łączony
upoważniający do wstępu do wszystkich obiektów Muzeum oraz na wszystkie wystawy, ważny tylko w dniu zakupu

(Mały Rynek 7 + nowy gmach + Galeria na ul. Ozimskiej 10 + kamienica czynszowa)
bilet normalny
- 10,00 zł
bilet ulgowy
- 5,00 zł
bilet rodzinny
- 20,00 zł (1 bilet rodzinny obowiązuje maksymalnie do 5 osób)W soboty wstęp do wszystkich obiektów Muzeum
oraz na wszystkie wystawy jest wolny.
Rezerwacje terminów dla grup zorganizowanych z przewodnikiem przyjmuje:

Dział Edukacji Muzealnej
od poniedziałku do piątku, w godz.7.30-15.30, tel. 77 44 31 761