Dział edukacji

Edukacją, upowszechnianiem, popularyzacją oraz promocją muzeum zajmuje się Dział Edukacji Muzealnej.

Cele działu to głównie:

  • zachęcanie do zwiedzania muzeum,
  • przyciągnięcie widza,
  • zainteresowanie historią miasta i regionu,
  • współpraca z innymi instytucjami.

Podstawą upowszechnienia działalności muzeum są zarówno wystawy stałe, jak i czasowe – o różnorodnej tematyce. Służą one jako baza do prowadzenia edukacji dzieci, młodzieży, studentów, jak i indywidualnych osób. Przybierają one różne formy: do dyspozycji zainteresowanych jest przewodnik oprowadzający po wystawach, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, a ponadto spotkania, ?wieczory muzealne?, ?Noce Skarbów?, „Salony Poezji”, promocje książek i publikacji. Szeroko zakrojona działalność oświatowa i popularyzatorska wyraża się również w organizowaniu tygodni archeologicznych, etnograficznych, organizowaniu imprez okolicznościowych, rocznicowych, poranków muzealnych, konferencji metodycznych dla nauczycieli, a także sesji popularno-naukowych. Współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Młodzieżowym Domem Kultury, Narodowym Bankiem Polskim, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, a także z różnego typu szkołami. Dział Edukacji Muzealnej zajmuje się również kontaktami z prasą, radiem oraz telewizją regionalną.

Kontakt z Działem Edukacji Muzealnej

Pracownicy działu:

Bernadeta Warchał ? adiunkt, kierownik Działu Edukacji,
Izabela Jasińska ? adiunkt, zastępca kierownika Działu Edukacji Muzealnej,
Patrycja Farys-Kawalec ? adiunkt,
Dobromir Kożuch ? przewodnik muzealny/dokumentalista.

Telefon bezpośredni: 77 44 31 761

e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl

adres kontaktowy:
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole

 

Dział Edukacji Muzealnej proponuje następujące lekcje: