Muzeum dla przedszkolaka

Stała oferta dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia:

  • O obrazach
    Lekcja teoretyczno-praktyczna prowadzona na ekspozycji „Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku”. Dzieci oglądają zgromadzone na wystawie obrazy, poznają tematykę przedstawionych prac (pejzaż, portret, martwa natura), zapoznają się z pojęciami związanymi z malarstwem (faktura, sygnatura). W drugiej części zajęć dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie związanej z obrazami. Lekcja trwa ok. 45 min. Jednocześnie może w niej wziąć udział maks.30 osób.
  • Co to jest muzeum?
    Lekcja teoretyczna-praktyczna prowadzona w siedzibie Muzeum. Dzieci oglądają wnętrza muzealne wraz z wystawami stałymi. Lekcja trwa ok. 45 min.
  • Tajemnice warsztatu artysty
    Lekcja teoretyczno-plastyczna prowadzona w sali audiowizualnej o technikach malarskich, narzędziach potrzebnych artyście w codziennej pracy, ilustrowana prezentacja audiowizualna i pokazem przyporów i materiałów malarskich. Lekcja dla maks.30 osób, trwa 45 min.

Chcesz wziąć udział w lekcji muzealnej?

Kontakt z Działem Edukacji Muzealnej

Telefon: 77 44 31 761
E-mail: edukacja@muzeum.opole.pl

Adres kontaktowy:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole