Dział przyrody

Historia tworzenia zbiorów przyrodniczych na Śląsku Opolskim sięga początków XIX wieku. W 1897 roku niemieckie towarzystwo Filomatów powzięło decyzję o utworzeniu w mieście muzeum. Od samego początku zbiory przyrodnicze odgrywały podstawową rolę w inwentarzu placówki. Problemy finansowe stały się prawdopodobnie powodem przyłączenia Górnośląskiego Muzeum Przyrodniczego do wcześniej powstałego Muzeum Miejskiego ? pozostając jednak jego głównym filarem.
Po wojnie muzeum rozpoczęło swą działalność 1 IX 1946 roku. Dział Przyrody był sukcesywnie uzupełniany przede wszystkim o okazy flory z terenów Śląska. Kustoszem zbiorów przyrodniczych był Stanisław Michalak. Po kilkunastoletniej przerwie w działalności, Dział Przyrody został w połowie grudnia 2006 roku reaktywowany.
Magazyn przyrody tymczasowo znajduje się w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny. Tutaj także przygotowywane będą projektowane wystawy przyrodnicze. Obecnie zbiory działu liczą ponad 11 tys. pozycji inwentarzowych, są to przede wszystkim arkusze zielnikowe. Pozostałe muzealia to: dermoplasty ptaków i ssaków, kolekcja ptasich jaj, zbiory paleontologiczne i minerały. Od czasu reaktywacji działu zbiory powiększane są sukcesywnie o kolejne muzealia pozyskiwane podczas badań własnych, są to między innymi owady, ptaki, ptasie gniazda i jaja, ssaki oraz okazy flory.

Pracownicy działu:

Piotr Zabłocki ? adiunkt, kierownik Działu Przyrody
Michał Wolny ? adiunkt

Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego tymczasowo znajduje się w Muzeum Czynu Powstańczego – kontakt:

Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum Czynu Powstańczego
ul. Leśnicka 28
47-154 Góra Św. Anny
tel. 077 461 54 66, 698 566 950
e-mail: przyroda@muzeum.opole.pl