Kolorowa inwazja polskiego designu

Ceramiczny design z przełomu lat 50. i 60. odkrywany jest na nowo przez młode pokolenie. Polecamy ?Kolorową inwazję?.

Sztuka musi być zrozumiała dla mas

Wystawa prezentuje wybór prac powstałych w duchu realizmu socjalistycznego (głównie w latach 1950-52). W Galerii Muzeum Śląska Opolskiego do 10 marca.

Nauka i zabawa w muzeum

Lekcje muzealne od lat cieszą się popularnością wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poznaje ekscytującą ofertę.

Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku

wystawy

Kolekcja malarstwa polskiego, podobnie jak cały Dział Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego, była tworzona w Opolu od podstaw, począwszy od lat 50. XX wieku. U źródeł jej powstania leżała potrzeba uzupełnienia zbiorów muzeum w prace podkreślające polskość Ziem Odzyskanych. Dokonując kolejnych zakupów, z czasem utworzono galerię prezentującą prace m.in. Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i wielu innych wybitnych polskich malarzy. Równolegle dokonywano zakupów i otrzymywano w darach prace twórców opolskich. W latach 60. i 80. z Ministerstwa Kultury i Sztuki trafiły do Muzeum Śląska Opolskiego dwa duże przekazy powojennego polskiego malarstwa, w tym znaczna ilość prac powstałych w okresie socrealizmu i popaździernikowej ?odwilży?. Cała kolekcja malarstwa polskiego liczy obecnie około 700 obrazów. Obejmuje obrazy powstałe od połowy XIX do końca XX wieku. Niewątpliwą ozdobą zbioru malarstwa współczesnego jest tworzona od lat 70., będąca obecnie największą w kraju, kolekcja prac Jana Cybisa, eksponowana na oddzielnej wystawie w budynku przy ul. Ozimskiej 10.

Na stałej wystawie w Muzeum Śląska Opolskiego prezentowanych jest 150 obrazów wybranych z kolekcji i eksponowanych chronologicznie.

Najstarsze prace, zgromadzone w pierwszej sali (?czerwonej?) powstały w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Zwracają uwagę obrazy artystów kręgu polskiego realizmu i impresjonizmu, a także przedstawienia obrazujące popularne w owym czasie przedstawienia historyczne. W tej sali znajdziemy dzieła Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Jana Matejki, Juliusza Kossaka, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, a także fragment panoramy Wojciecha Kossaka przedstawiającej ?Biwak nad Berezyną?.

W sali środkowej (?niebieskiej?) zaprezentowano przede wszystkim obrazy malarzy okresu Młodej Polski. Oglądać tu można ukraińskie pejzaże Jana Stanisławskiego, huculskie motywy Władysława Jarockiego i Kazimierza Sichulskiego, inspirowane kulturą podkrakowskich chłopów obrazy Stanisława Wyspiańskiego i Włodzimierza Tetmajera. Niewątpliwą ozdobą tej sali jest ?Portret żony artysty z kotem? Konrada Krzyżanowskiego.

W ostatniej sali (?zielonej?) zawisły obrazy chronologicznie nam najbliższe ? począwszy od dwudziestolecia międzywojennego aż po lata 70 XX wieku. Widz, w wielkim skrócie, zapoznać się może z ważniejszymi tendencjami malarstwa polskiego tego czasu ? od polskiego koloryzmu, poprzez socrealizm, tendencje abstrakcyjne aż do malarstwa nowej figuracji. Autorzy zgromadzonych tu obrazów to między innymi: Hanna Rudzka-Cybisowa, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Helena Krajewska, Jacek Sempoliński, Henryk Stażewski, Jerzy Nowosielski.

oprac. Joanna Filipczyk


Designed and supported by
ARS Group